​​

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 ‭(Dold)‬ Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
StoUB 1/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Riksdagsdokument
StoUB 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsdokument
StoUB 1/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste pressmeddelanden

 

 

Stora utskottet slog fast riksdagens ståndpunkt om förpackningsförordningenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-slog-fast-riksdagens-standpunkt-om-forpackingsforordningen.aspxStora utskottet slog fast riksdagens ståndpunkt om förpackningsförordningen2023-03-01T14:05:00Z
Stora utskottet behandlade direktivförslaget om kringgående av EU-sanktionerhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-behandlade-direktivforslaget-om-kringgaende-av-eusanktioner.aspxStora utskottet behandlade direktivförslaget om kringgående av EU-sanktioner2023-02-22T15:25:00Z
Stora utskottet om framtidsredogörelsen: EU-samarbetets betydelse allt störrehttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/stora-utskottet-om-framtidsredogorelsen-eu-samarbetets-betydelse-allt-storre.aspxStora utskottet om framtidsredogörelsen: EU-samarbetets betydelse allt större2023-02-16T08:15:00Z

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
StoUU 17/2022 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Riksdagsdokument
StoUU 14/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsdokument
StoUU 12/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

 Nästa möte

Riksdagsdokument
StoD 84/2022 rd

Onsdag 22.3.2023 kl. 13.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 9/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 12—31/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.