Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
EkUB 16/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten
EkUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag
EkUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
EkUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
EkUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
EkUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § och temporär ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet

 Senaste utlåtanden

EkUU 12/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
EkUU 13/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)
EkUU 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
53
2020 rd
Ekonomiutskottet
Onsdag 17.6.2020 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-06-17 09:34:51

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 26/2020

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 26—35/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1101.aspxArto PirttilahtiCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Atte Harjannehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1385.aspxAtte HarjanneGröna riksdagsgruppen
Mari Holopainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1386.aspxMari HolopainenGröna riksdagsgruppen
Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Eeva Kallihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1412.aspxEeva KalliCenterns riksdagsgrupp
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Riitta Mäkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1380.aspxRiitta MäkinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Matias Mäkynenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1469.aspxMatias MäkynenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sakari Puistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1419.aspxSakari PuistoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Minna Reijonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1435.aspxMinna ReijonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Janne Sankelohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1105.aspxJanne SankeloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen
Veikko Vallinhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1420.aspxVeikko VallinSannfinländarnas riksdagsgrupp
Tuula Väätäinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/794.aspxTuula VäätäinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Johannes Yrttiahohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1407.aspxJohannes YrttiahoVänsterförbundets riksdagsgrupp
Hussein al-Taeehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1397.aspxHussein al-TaeeSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Satu Hassihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen
Hanna Holopainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1424.aspxHanna HolopainenGröna riksdagsgruppen
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Hilkka Kemppihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1415.aspxHilkka KemppiCenterns riksdagsgrupp
Joonas Könttähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1446.aspxJoonas KönttäCenterns riksdagsgrupp
Sheikki Laaksohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1426.aspxSheikki LaaksoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Aki Lindénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1408.aspxAki LindénSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1349.aspxLeena MeriSannfinländarnas riksdagsgrupp
Kai Mykkänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1300.aspxKai MykkänenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Raimo Piirainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1051.aspxRaimo PiirainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jussi Saramohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1400.aspxJussi SaramoVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ruut Sjöblomhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1395.aspxRuut SjöblomSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp
Heikki Vestmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1396.aspxHeikki VestmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ville Vähämäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1136.aspxVille VähämäkiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Peter Östmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1141.aspxPeter ÖstmanKristdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi