Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 40/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Riksdagsdokument
EkUB 39/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Riksdagsdokument
EkUB 37/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab

Riksdagsdokument
EkUB 38/2022 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021

Riksdagsdokument
EkUB 36/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning

Riksdagsdokument
EkUB 35/2022 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2021

Riksdagsdokument
EkUB 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 71/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsdokument
EkUU 69/2022 rd

Statsrådets redogörelse Finlands digitala kompass

Riksdagsdokument
EkUU 68/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EkUD 146/2022 rd

Tisdag 7.2.2023 kl. 12.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 6/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 6—8/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.