Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 27/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsdokument
EkUB 26/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Riksdagsdokument
EkUB 25/2021 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2020

Riksdagsdokument
EkUB 24/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

Riksdagsdokument
EkUB 23/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

Riksdagsdokument
EkUB 22/2021 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUB 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 37/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
EkUU 35/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Riksdagsdokument
EkUU 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EkUD 63/2021 rd

Tisdag 26.10.2021 kl. 12.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 43—49/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.