Ekonomiutskottet

talousL.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
EkUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 2/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Riksdagsdokument
EkUU 9/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

Riksdagsdokument
EkUU 6/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
20
2020 rd
Ekonomiutskottet
Onsdag 1.4.2020 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto tilapäisiksi puitteiksi valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen aktivoinnista
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Antecknas för kännedom. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koordinoiduista taloudellisista toimista COVID-19 -epidemian vaikutusten lieventämiseksi
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till ekonomiutskottet för kännedom. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Antecknas för kännedom. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
9
Det ekonomiska läget i Finland och Europeiska unionen
Utskottets eget ärende
EÄ 24/2020 rd
Utskottet hör: 
arbets- och näringsministeriet
Centralhandelskammaren
chefsekonomist
Reijo
Heiskanen
OP Gruppen
Chief Executive Officer
Ville
Simola
Maria 01
chefsekonomist
Mika
Kuismanen
Företagarna i Finland rf
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
bilaga
10
Övriga ärenden
11
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 2.4.2020 kl. 12.15. 
Senast publicerat 2020-03-27 15:12:54

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet

Mötesplan för veckorna 13—26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi