​​​​

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
ReUB 10/2022 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2022

Riksdagsdokument
ReUB 9/2022 rd

Servicesystemet för att motverka marginaliseringen av unga: systemets funktion och servicens genomslag

Riksdagsdokument
ReUB 8/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ReUU 4/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Riksdagsdokument
ReUU 3/2022 rd

Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028

Riksdagsdokument
ReUU 2/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

 Nästa möte

Riksdagsdokument
ReUD 87/2022 rd

Tisdag 31.1.2023 kl. 12.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 2—8/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.