Revisionsutskottet

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
ReUB 1/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

Riksdagsdokument
ReUB 2/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

Riksdagsdokument
ReUB 5/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ReUU 15/2018 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU

Riksdagsdokument
ReUU 14/2018 rd

Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt

Riksdagsdokument
ReUU 13/2018 rd

Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
15
2020 rd
Revisionsutskottet
Onsdag 11.3.2020 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
ledande revisor
Klaus
Krokfors
Statens revisionsverk
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
4
Övriga ärenden
Dokumentet antecknas ha inkommit. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-03-27 12:58:01

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet

Mötesplan för veckorna 13—24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Nora Grönholm, utskottsråd
utskottets sekreterare
p. 09 432 3303, 050 594 2423

Heidi Silvennoinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, revisionsråd
09 432 3314, 050 594 2421

Tallamaria Maunu, forskare
p. 09 432 3313, 050 530 3131

Ulla Taari, utskottskanslisekreterare
09 432 2094

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

Revisionsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2094
trv(at)riksdagen.fi