​​​​

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
ReUB 8/2020 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

Riksdagsdokument
ReUB 9/2020 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

Riksdagsdokument
ReUB 7/2020 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ReUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
ReUU 1/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

Riksdagsdokument
ReUU 15/2018 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU

 Nästa möte

Riksdagsdokument
ReUD 13/2021 rd

Tisdag 11.5.2021 kl. 12.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 19/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 16—24/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.