Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Framtidsutskottet

tulevaisuusL.jpg

Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

FrUB 1/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
FrUB 2/2017 rd
Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet
FrUB 1/2017 rd
Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

FrUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
FrUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
FrUU 8/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FrUD
7
2020 rd
Framtidsutskottet
Fredag 28.2.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Framtidsutskottets utredningsprojekt 2019-2023
Utskottets eget ärende
EÄ 5/2019 rd
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Antti
Huntus
Centret för konstfrämjande
länskonstnär
Krista
Petäjäjärvi
Centret för konstfrämjande
länskonstnär
Aura
Seikkula
Centret för konstfrämjande
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen 4.3.2020 kl. 09.00. 
Senast publicerat 2020-02-26 13:32:31

 Veckoplan

Framtidsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Framtidsutskottet
Mötesplan för veckorna 6—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Olli Hietanen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2084, 050 567 1438

Maria Höyssä, ständig rådgivare
p. 050 359 7984

Arja Laukkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2091

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2075

 Kontaktinformation

​Framtidsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2091
tuv(at)riksdagen.fi