Framtidsutskottet

Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

FrUB 1/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
FrUB 2/2017 rd
Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet
FrUB 1/2017 rd
Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

FrUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
FrUU 1/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
FrUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FrUD
14
2020 rd
Framtidsutskottet
Onsdag 27.5.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
Utskottets eget ärende
EÄ 35/2020 rd
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Framtidsutskottets utredningsprojekt 2019-2023
Utskottets eget ärende
EÄ 5/2019 rd
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
direktör
Antti
Saurama
Centret för framtidsforskning , Åbo universitet
bilaga
professor
Saila
Saraniemi
Uleåborgs universitet
bilaga
SVD, docent, universitetslektor
Helena
Hirvonen
Östra Finlands universitet
bilaga
direktör
Päivi
Topo
Äldreinstitutet
bilaga
politices doktor, docent
Sinikka
Aapola-Kari
Ungdomsforskningsnätverket
bilaga
forskningsdirektör
Katja
Repo
Forskningscenter för barn-, ungdoms- och familjeforskning - PERLA
bilaga
direktör
Mika
Aaltola
Utrikespolitiska institutet
bilaga
direktör
Juhana
Aunesluoma
Helsingfors universitet, Nätverket för Europaforskning
bilaga
specialforskare
Annukka
Berg
Finlands miljöcentral
bilaga
professor
Sirkka
Heinonen
Centret för framtidsforskning , Åbo universitet
bilaga
professor
Eva
Heiskanen
Helsingfors universitet
bilaga
framtidsforskare
Elina
Hiltunen
What´s Next Consulting Oy
bilaga
professor
Heikki
Hiilamo
Helsingfors universitet
bilaga
professor
Janne
Hukkinen
Centret för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet HELSUS
bilaga
specialsakkunnig
Antti
Huntus
Centret för konstfrämjande
bilaga
Piispa
Seppo
Häkkinen
bilaga
forskningsdirektör
Jari
Kaivo-Oja
Centret för framtidsforskning , Åbo universitet
bilaga
psykoterapeut
Maaret
Kallio
bilaga
verkställande direktör
Aki
Kangasharju
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
bilaga
forskningsdirektör
Tuomas
Kuhmonen
Centret för framtidsforskning , Åbo universitet
bilaga
specialforskare
Kari
Laitinen
Polisyrkeshögskolan
bilaga
framtidsforskare
Risto
Linturi
bilaga
professor
Kirsti
Lonka
Helsingfors universitet
bilaga
framtidsforskare
Tarja
Meristö
yrkeshögskolan Laurea
bilaga
forskarprofessor
Mika
Pantzar
Helsingfors universitet
bilaga
eCommerce Specialist
Leevi
Parsama
i-identity Oy
bilaga
professor
Juho
Saari
Tammerfors universitet
bilaga
universitetslektor, docent
Katriina
Siivonen
Åbo universitet
bilaga
professor
Mari
Vaattovaara
bilaga
5
Övriga ärenden
Framtidsutkottets representant i Nuläget och framtidet för hållbar utveckling evenemang onsdagen 3.6.2020. 
High-Level Political Forum on Sustainable Development; New York, July 2020. Final Programme. 
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-05-26 16:17:55

 Veckoplan

Framtidsutskottet
Veckoplan för veckan 23/2020

 Mötesplan

Framtidsutskottet
Mötesplan för veckorna 22—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Pirkka-Pekka Peteliushttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1405.aspxPirkka-Pekka PeteliusGröna riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Pekka Aittakumpuhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1452.aspxPekka AittakumpuCenterns riksdagsgrupp
Marko Asellhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/970.aspxMarko AsellSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Harry Harkimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1328.aspxHarry HarkimoLiike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp
Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/938.aspxHannakaisa HeikkinenCenterns riksdagsgrupp
Mari Holopainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1386.aspxMari HolopainenGröna riksdagsgruppen
Katja Hänninenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1276.aspxKatja HänninenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ville Kaunistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1425.aspxVille KaunistoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pasi Kivisaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1442.aspxPasi KivisaariCenterns riksdagsgrupp
Ari Koponenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1391.aspxAri KoponenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kristiina Salonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1102.aspxKristiina SalonenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sari Tanushttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1325.aspxSari TanusKristdemokratiska riksdagsgruppen
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Jussi Wihonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1436.aspxJussi WihonenSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/926.aspxMaria GuzeninaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Veronika Honkasalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1383.aspxVeronika HonkasaloVänsterförbundets riksdagsgrupp
Anna-Kaisa Ikonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1421.aspxAnna-Kaisa IkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Marko Kilpihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1432.aspxMarko KilpiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Kinnunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1453.aspxMikko KinnunenCenterns riksdagsgrupp
Niina Malmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1428.aspxNiina MalmSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jenna Simulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1450.aspxJenna SimulaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sofia Virtahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1411.aspxSofia VirtaGröna riksdagsgruppen
Ville Vähämäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1136.aspxVille VähämäkiSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Olli Hietanen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2084, 050 567 1438

Maria Höyssä, ständig rådgivare
p. 050 359 7984

Arja Laukkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2091

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2075

 Kontaktinformation

​Framtidsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2091
tuv(at)riksdagen.fi