Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FrUB 1/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

Riksdagsdokument
FrUB 2/2017 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

Riksdagsdokument
FrUB 1/2017 rd

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FrUU 4/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FrUU 3/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

Riksdagsdokument
FrUU 2/2020 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FrUD
16
2020 rd
Framtidsutskottet
Onsdag 4.11.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
Ärendet har remitterats till framtidsutskottet för utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 1.3.2021. 
4
Framtidsutskottets utredningsprojekt 2019-2023
Utskottets eget ärende
EÄ 5/2019 rd
Sitra: Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia 
Utskottet hör: 
projektchef
Helena
Mustikainen
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
ledande expert
Sinimaaria
Ranki
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Senior Advisor
Tapio
Huttula
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte (Webinarium) fredagen 6.11.2020 kl. 09.00. 
Senast publicerat 2020-10-23 09:37:20

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 45/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 43—47/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.