Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FrUB 1/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

Riksdagsdokument
FrUB 2/2017 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

Riksdagsdokument
FrUB 1/2017 rd

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FrUU 6/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
FrUU 5/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
FrUU 4/2021 rd

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FrUD 15/2021 rd

Onsdag 27.10.2021 kl. 9.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 40—50/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.