Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FrUB 1/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

Riksdagsdokument
FrUB 2/2017 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

Riksdagsdokument
FrUB 1/2017 rd

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FrUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
FrUU 4/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FrUU 3/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FrUD
17
2020 rd
Framtidsutskottet
Onsdag 20.1.2021 kl. 9.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör via Teams: 
markkinointijohtaja
Peter
Vesterbacka
verkställande direktör
Risto E. J.
Penttilä
Nordic West Office Ab
verkställande direktör
Jussi
Pesonen
UPM-Kymmene Abp
direktör för samhällskontakter
Karol
Mattila
Nokia Oyj
3
Framtidsutskottens världskongress
Utskottets eget ärende
EÄ 79/2019 rd
4
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Revisionsutskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Ärendet har lämnats till framtidsutskottet för utlåtande i ärendet: Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov (EÄ 48/2019 rd, eventuellt utlåtande). Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet. Tidsfrist: 12.03.2021. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen 22.1.2021 klo 10.00. 
Senast publicerat 2021-01-12 14:43:11

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 3/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 3—25/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.