Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
AjUB 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Riksdagsdokument
AjUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Riksdagsdokument
AjUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagsdokument
AjUB 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
AjUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Riksdagsdokument
AjUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Riksdagsdokument
AjUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
AjUU 11/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
AjUU 9/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
AjUU 8/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

 Nästa möte

Riksdagsdokument
AjUD 41/2021 rd

Tisdag 26.10.2021 kl. 12.15

Riksdagsdokument
AjUD 40/2021 rd

Fredag 22.10.2021 kl. 11.00

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 42—49/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.