Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

AjUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den
AjUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
AjUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden

 Senaste utlåtanden

AjUU 5/2019 rd
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
AjUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
AjUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
6
2020 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Tisdag 3.3.2020 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande 
Utskottet hör: 
regeringssekreterare
Kirsti
Haapa-aho
arbets- och näringsministeriet
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
justitieministeriet
5
Övriga ärenden
Internationell arbetsorganisations (ILO) arbetskonferens i Genève 2.—3.2020. 
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 4.3.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-02-26 12:56:19

 Veckoplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 10/2020

 Mötesplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Mötesplan för veckorna 9—24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marjaana Kinnunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2295, 050 357 7195

Katri Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2124

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2096
tyv(at)riksdagen.fi