Utrikesutskottet

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020
UtUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
UtUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

 Senaste utlåtanden

UtUU 4/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
UtUU 3/2020 rd
Statsrådets utredning om Finlands deltagande i FN:s UNIFIL-insats i Libanon
UtUU 1/2020 rd
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell krishantering

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
34
2020 rd
Utrikesutskottet
Torsdag 3.9.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på tisdagen 8.9. kl.12.00 
Senast publicerat 2020-06-29 13:54:12

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 36/2020

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckan 26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1092.aspxMika NiikkoSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Erkki Tuomiojahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/357.aspxErkki TuomiojaSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Inka Hopsuhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1402.aspxInka HopsuGröna riksdagsgruppen
Heli Järvinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/930.aspxHeli JärvinenGröna riksdagsgruppen
Kimmo Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/464.aspxKimmo KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Johannes Koskinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/358.aspxJohannes KoskinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Petteri Orpohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/947.aspxPetteri OrpoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Jouni Ovaskahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1422.aspxJouni OvaskaCenterns riksdagsgrupp
Tom Packalénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1095.aspxTom PackalénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jaana Pelkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1098.aspxJaana PelkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kristiina Salonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1102.aspxKristiina SalonenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Juha Sipilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1108.aspxJuha SipiläCenterns riksdagsgrupp
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1327.aspxVille TavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Anne-Mari Virolainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/948.aspxAnne-Mari VirolainenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/926.aspxMaria GuzeninaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Atte Harjannehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1385.aspxAtte HarjanneGröna riksdagsgruppen
Satu Hassihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen
Vilhelm Junnilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1409.aspxVilhelm JunnilaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Arja Juvonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1129.aspxArja JuvonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp
Ilkka Kanervahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/170.aspxIlkka KanervaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Toimi Kankaanniemihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/175.aspxToimi KankaanniemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Hilkka Kemppihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1415.aspxHilkka KemppiCenterns riksdagsgrupp
Elina Lepomäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1279.aspxElina LepomäkiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Markus Mustajärvihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/802.aspxMarkus MustajärviVänsterförbundets riksdagsgrupp
Sakari Puistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1419.aspxSakari PuistoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Piritta Rantanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1447.aspxPiritta RantanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/784.aspxArto SatonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Hussein al-Taeehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1397.aspxHussein al-TaeeSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi