Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller riksdagen, republikens president, statsrådet samt utrikesministeriets, justitieministeriets, inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
FsDD
7
2020 rd
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Nästa sammanträde
Delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-12-18 11:52:37