Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller riksdagen, republikens president, statsrådet samt utrikesministeriets, justitieministeriets, inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
FsDD
6
2020 rd
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Onsdag 21.10.2020 kl. 12.45
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
utrikesminister
Pekka
Haavisto
utrikesministeriet
ekonomidirektör
Risto
Hakoila
utrikesministeriet
statssekreterare
Matti
Anttonen
utrikesministeriet
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Utvecklingspolitiska kommissionen
Kyrkans utlandshjälp
Finlands Flyktinghjälp
Finlands UNICEF rf
Finnwatch rf
Abilis Consulting Oy
SaferGlobe - Peace and Security Think Tank
Partiernas internationella demokratisamarbete (DEMO) rf
Kysymykset ministereille - Skinnari to 5.11.- Ohisalo ke 11.11.- Blomqvist ke 11.11. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 22.10.2020 kl. 8.30 (Inofficiellt distansmöte) 
Senast publicerat 2020-10-21 09:52:10