Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och frågor i anknytning till kommunekonomin när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KhDD
4
2020 rd
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Tisdag 6.10.2020 kl. 9.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Regeringens proposition
EDK-2020-001609
Förhandsbehandling 
Delegationen har hört: 
konsultativ tjänsteman
Mikko
Nygård
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Jenni
Jaakkola
finansministeriet
specialsakkunnig
Jussi
Lammassaari
finansministeriet
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på tisdag 13.10.2020 kl. 9.30 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-09-30 13:42:06