Trafikdelegationen

Trafikdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
TrDD
3
2020 rd
Trafikdelegationen
Torsdag 22.10.2020 kl. 11.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
förvaltningsdirektör
Marko
Viljanen
Meteorologiska institutet
bilaga
teamledare
Nina
Frösén
Transport- och kommunikationsverket
trafiksakkunnig
Johanna
Vilkuna
​Finlands Kommunförbund
verksamhetsledare
Vellu
Taskila
Cykelförbundet rf
Delegationen har stilställts ett meddelande, ingenting att yttra: 
Statens ekonomiska forskningscentral
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på tisdag 3.11.2020 kl. 11.00 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-10-20 14:31:46