Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller miljöministeriets förvaltningsområde.

 Nästa möte

Riksdagsdokument
BmDD 9/2021 rd

Onsdag 27.10.2021 kl. 11.45