Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller miljöministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
BmDD
4
2020 rd
Bostads- och miljödelegationen
Onsdag 4.11.2020 kl. 11.45
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi
Regeringens proposition
EDK-2020-002034
Delegationen har hört: 
ekonomichef
Timo
Jaakkola
miljöministeriet
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
miljöråd
Jukka-Pekka
Flander
miljöministeriet
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Vuokralaiset VKL ry
bilaga
BirdLife Finland rf
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på fredag 6.11.2020 kl. 10.15 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-10-23 15:28:37