Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
10
2020 rd
Jordbruksdelegationen
Nästa sammanträde
Delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-12-04 11:29:29