Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
9
2020 rd
Jordbruksdelegationen
Onsdag 4.11.2020 kl. 10.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi
Regeringens proposition
EDK-2020-002034
Delegationen har hört: 
specialsakkunnig
Marjatta
Koskinen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Heikki
Piiparinen
jord- och skogsbruksministeriet
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
jord- och skogsbruksministeriet
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Naturresursinstitutet
bilaga
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på fredag 6.11.2020 kl. 8.00 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-10-23 15:25:58