Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
4
2020 rd
Jordbruksdelegationen
Onsdag 10.6.2020 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
ekonomidirektör
Jukka
Nummikoski
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Heikki
Piiparinen
jord- och skogsbruksministeriet
ledande expert
Juuso
Kalliokoski
jord- och skogsbruksministeriet
expert
Joel
Jurkola
jord- och skogsbruksministeriet
Delegationen har hört: 
lagstiftningsråd
Jyri
Inha
finansministeriet
forskningschef
Juha
Lappalainen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
bilaga
verksamhetsledare
Jonas
Laxåback
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
bilaga
verkställande direktör
Tomi
Alakoski
Finlands 4H-förbund
bilaga
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
arbets- och näringsministeriet
bilaga
utrikesministeriet
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-06-10 10:23:25

 Ordförande

 

 

Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Heli Järvinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/930.aspxHeli JärvinenGröna riksdagsgruppen
Toimi Kankaanniemihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/175.aspxToimi KankaanniemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Esko Kivirantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp
Jari Koskelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1413.aspxJari KoskelaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Raimo Piirainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1051.aspxRaimo PiirainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Janne Sankelohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1105.aspxJanne SankeloSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Adjungerade medlemmar

 

 

Merja Kyllönenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/963.aspxMerja KyllönenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ville Vähämäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1136.aspxVille VähämäkiSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Mari Nuutila, utskottsråd
09 432 2056, 050 594 2428 

Kaisa Iso-Sipilä, utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050