Kultur- och vetenskapsdelegationen

Kultur- och vetenskapsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller undervisningsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KvDD
3
2020 rd
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Fredag 23.10.2020 kl. 9.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
Centret för konstfrämjande
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
Finlands Nationalopera och -balett
Finlands biblioteksförening rf
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på onsdag 4.11.2020 kl. 9.30 (inofficiellt distansmöte) 
Senast publicerat 2020-10-21 15:49:49