Kultur- och vetenskapsdelegationen

Kultur- och vetenskapsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller undervisningsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KvDD
4
2020 rd
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Nästa sammanträde
Delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-12-04 10:46:21