Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skattedelegationen

Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
4
2020 rd
Skattedelegationen
Tisdag 3.3.2020 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar
Medborgarinitiativ
Delegationen har hört: 
representant för initiativet
Sisko
Paavola
representant för initiativet
Heino
Paavola
reservrepresentant för initiativet
Tapio
Mäkinen
konsultativ tjänsteman
Markus
Teräväinen
finansministeriet
specialsakkunnig
Atro
Andersson
kommunikationsministeriet
miljöministeriet
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är torsdagen 5.3.2020 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2020-02-21 15:30:16

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Ilkka Lahti, utskottsråd
09 432 2070, 050 326 2790

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050