Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
19
2020 rd
Skattedelegationen
Tisdag 3.11.2020 kl. 10.30
1
Namnupprop
2
Övriga ärenden
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
skattejurist
Lauri
Luukkonen
Finans Finland
ledande skatteexpert
Emmiliina
Kujanpää
Centralhandelskammaren
skatteexpert
Tuula
Gregory
Företagarna i Finland rf
skatteexpert
Saara
Hietanen
Finnwatch rf
skattedirektör
Anita
Isomaa
Finlands näringsliv rf
biträdande professor
Tomi
Viitala
Aalto-universitetet
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Pääomasijoittajat ry
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är torsdgaen 5.11.2020 kl. 10.30 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-10-26 14:28:28