Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
24
2020 rd
Skattedelegationen
Nästa sammanträde
Delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-12-18 11:55:36