Skattedelegationen

Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
10
2020 rd
Skattedelegationen
Fredag 5.6.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa temporära bestämmelser som gäller skatteuppbörd
Regeringens proposition
Plan för utfrågning av sakkunniga godkänns. 
Delegationen har hört: 
konsultativ tjänsteman
Marja
Niiranen
finansministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Pertti
Nieminen
finansministeriet
överinspektör
Timo
Helin
Skatteförvaltningen
bilaga
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Centralhandelskammaren
bilaga
Företagarna i Finland rf
bilaga
Skattebetalarnas Centralförbund rf
bilaga
Delegationen har stilställts meddelanden, ingenting att yttra: 
Transport- och kommunikationsverket
Familjeföretagens förbund rf
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Finnwatch rf
Akava ry
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning
Regeringens proposition
Plan för utfrågning av sakkunniga godkänns. 
Delegationen har hört: 
konsultativ tjänsteman
Pia
Kivimies
finansministeriet
bilaga
skatteexpert
Ella
Luikku
finansministeriet
lagändringschef
Elena
Vigren
Skatteförvaltningen
bilaga
ledande expert
Helena
Hynynen
Skatteförvaltningen
tullöverinspektör
Anna
Kallio
Tullen
bilaga
teamledare
Maria
Ikkala
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
kommunikationsministeriet
bilaga
justitieministeriet
bilaga
inrikesministeriet
bilaga
Delegationen har stilställts ett meddelande, ingenting att yttra: 
miljöministeriet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-05-29 13:25:34

 Ordförande

 

 

Pia Viitanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/778.aspxSari EssayahKristdemokratiska riksdagsgruppen
Sanni Grahn-Laasonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1100.aspxSanni Grahn-LaasonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Vilhelm Junnilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1409.aspxVilhelm JunnilaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Esko Kivirantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp
Johannes Koskinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/358.aspxJohannes KoskinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Elina Lepomäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1279.aspxElina LepomäkiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Jussi Saramohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1400.aspxJussi SaramoVänsterförbundets riksdagsgrupp
Iiris Suomelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1423.aspxIiris SuomelaGröna riksdagsgruppen
Ville Vähämäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1136.aspxVille VähämäkiSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Adjungerade medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Ilkka Lahti, utskottsråd
09 432 2070, 050 326 2790

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050