Miljöutskottet

Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
MiUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
MiUB 2/2020 rd
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
MiUB 1/2020 rd
Klimatårsberättelse 2019
MiUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

 Senaste utlåtanden

MiUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
MiUU 7/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Kemikalier; Förslag till begränsning av användning av blyhagel i våtmarker i enlighet med bilaga XVII till Reach-förordningen
MiUU 5/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
28
2020 rd
Miljöutskottet
Onsdag 2.9.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 3.9.2020 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2020-06-24 15:36:15

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 36/2020

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 36—43/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Hannu Hoskonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Tiina Elohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1401.aspxTiina EloGröna riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Inka Hopsuhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1402.aspxInka HopsuGröna riksdagsgruppen
Petri Huruhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1467.aspxPetri HuruSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mai Kivelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1384.aspxMai KiveläVänsterförbundets riksdagsgrupp
Johan Kvarnströmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1398.aspxJohan KvarnströmSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sheikki Laaksohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1426.aspxSheikki LaaksoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Niina Malmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1428.aspxNiina MalmSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1299.aspxSari MultalaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Ollikainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1441.aspxMikko OllikainenSvenska riksdagsgruppen
Mauri Peltokangashttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1439.aspxMauri PeltokangasSannfinländarnas riksdagsgrupp
Saara-Sofia Sirénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1219.aspxSaara-Sofia SirénSamlingspartiets riksdagsgrupp
Hussein al-Taeehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1397.aspxHussein al-TaeeSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ari Torniainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Sandra Bergqvisthttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1406.aspxSandra BergqvistSvenska riksdagsgruppen
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hannakaisa Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/938.aspxHannakaisa HeikkinenCenterns riksdagsgrupp
Janne Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1454.aspxJanne HeikkinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eveliina Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna Huttunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1433.aspxHanna HuttunenCenterns riksdagsgrupp
Anneli Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/791.aspxAnneli KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Noora Koponenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1404.aspxNoora KoponenGröna riksdagsgruppen
Jouni Kotiahohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1448.aspxJouni KotiahoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Rami Lehtohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1344.aspxRami LehtoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Pia Lohikoskihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1399.aspxPia LohikoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mikko Lundénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1410.aspxMikko LundénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Matias Marttinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1265.aspxMatias MarttinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pirkka-Pekka Peteliushttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1405.aspxPirkka-Pekka PeteliusGröna riksdagsgruppen
Jussi Saramohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1400.aspxJussi SaramoVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1327.aspxVille TavioSannfinländarnas riksdagsgrupp
Heikki Vestmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1396.aspxHeikki VestmanSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Marja Ekroos, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2089, 050 550 7541

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Tuula Toivonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2090

Kati Lamminpää, utskottskanslisekreterare

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Miljöutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2090
ymv(at)riksdagen.fi