Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Riksdagsdokument
MiUB 1/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 11 och 18 kap. i vattenlagen

Riksdagsdokument
MiUB 11/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
MiUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Riksdagsdokument
MiUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 21/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
MiUU 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Riksdagsdokument
MiUU 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

 Nästa möte

Riksdagsdokument
MiUD 53/2022 rd

Fredag 20.5.2022 kl. 9.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 20/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 20—25/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.