Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Riksdagsdokument
MiUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Riksdagsdokument
MiUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefonden och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av klimatlagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 45/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin

Riksdagsdokument
MiUU 46/2022 rd

Statsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektorn

Riksdagsdokument
MiUU 44/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med den

 Nästa möte

Riksdagsdokument
MiUD 122/2022 rd

Tisdag 7.2.2023 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 6/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 2—9/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.