Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens skrivelser

Riksdagens skrivelser

Riksdagens skrivelse är ett dokument där riksdagen ger regeringen eller statsrådet besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt i andra ärenden än de som gäller en proposition eller en internationell förpliktelse (jämför Riksdagens svar). 

Genom en skrivelse ger riksdagen besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt om t.ex. statsbudgeten, valet av statsminister, avbrytande eller avslutande av och sammanträdande till riksmöte, en redogörelse från statsrådet, en motion från en riksdagsledamot och val till vissa organ i riksdagen.

 Senaste riksdagens skrivelser

RSk 2/2020 rd
Klimatårsberättelse 2019
RSk 1/2020 rd
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
RSk 30/2019 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019
RSk 29/2019 rd
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning
RSk 28/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
RSk 27/2019 rd
Val av ledamöter till riksrätten
RSk 26/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)
RSk 25/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
RSk 24/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
RSk 23/2019 rd
Val av statsminister
RSk 22/2019 rd
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
RSk 21/2019 rd
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
RSk 20/2019 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023
RSk 19/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
RSk 18/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019
RSk 17/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
RSk 16/2019 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
RSk 15/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
RSk 14/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
RSk 13/2019 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
RSk 12/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
RSk 11/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
RSk 10/2019 rd
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
RSk 8/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
RSk 7/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
RSk 6/2019 rd
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
RSk 5/2019 rd
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018
RSk 4/2019 rd
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018
RSk 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
RSk 2/2019 rd
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland — ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
RSk 1/2019 rd
Val av statsminister
RSk 56/2018 rd
Avslutande av riksdagens arbete, ärenden som förfallit och riksdagens sammanträdande
RSk 55/2018 rd
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
RSk 54/2018 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
RSk 53/2018 rd
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
RSk 52/2018 rd
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
RSk 51/2018 rd
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
RSk 50/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
RSk 49/2018 rd
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
RSk 48/2018 rd
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
RSk 47/2018 rd
Regeringens årsberättelse 2017
RSk 46/2018 rd
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
RSk 45/2018 rd
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
RSk 44/2018 rd
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
RSk 43/2018 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
RSk 42/2018 rd
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
RSk 41/2018 rd
Upphäv RP 124/2017 rd
RSk 40/2018 rd
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015—2018
RSk 39/2018 rd
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
RSk 38/2018 rd
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018

 Alla riksdagens skrivelser