Riksdagens skrivelser

Riksdagens skrivelse är ett dokument där riksdagen ger regeringen eller statsrådet besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt i andra ärenden än de som gäller en proposition eller en internationell förpliktelse (jämför Riksdagens svar). 

Genom en skrivelse ger riksdagen besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt om t.ex. statsbudgeten, valet av statsminister, avbrytande eller avslutande av och sammanträdande till riksmöte, en redogörelse från statsrådet, en motion från en riksdagsledamot och val till vissa organ i riksdagen.

 Senaste riksdagens skrivelser

Riksdagsdokument
RSk 63/2022 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2021

Riksdagsdokument
RSk 62/2022 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2022

Riksdagsdokument
RSk 61/2022 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021

Riksdagsdokument
RSk 60/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
RSk 59/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen och om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
RSk 58/2022 rd

Inför sommartid året runt

Riksdagsdokument
RSk 57/2022 rd

Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2021

Riksdagsdokument
RSk 56/2022 rd

Servicesystemet för att motverka marginaliseringen av unga: systemets funktion och servicens genomslag

Riksdagsdokument
RSk 55/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsdokument
RSk 54/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

Riksdagsdokument
RSk 53/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Riksdagsdokument
RSk 52/2022 rd

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsdokument
RSk 51/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (ISL 5/2022 rd) (RP 25/2022 rd)

Riksdagsdokument
RSk 50/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (ISL 4/2022 rd) (RP 24/2022 rd)

Riksdagsdokument
RSk 49/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (ISL 3/2022 rd) (RP 23/2022 rd)

Riksdagsdokument
RSk 48/2022 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021

Riksdagsdokument
RSk 47/2022 rd

Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen

Riksdagsdokument
RSk 46/2022 rd

EgenVilja2020 — Vi uppdaterar Finlands abortlagstiftning till 2020-talet!

Riksdagsdokument
RSk 45/2022 rd

Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3

Riksdagsdokument
RSk 44/2022 rd

Skriv in skolvåld i strafflagen

Riksdagsdokument
RSk 43/2022 rd

Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas

Riksdagsdokument
RSk 42/2022 rd

Tillåt jakt på vitkindad gås

Riksdagsdokument
RSk 41/2022 rd

Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador

Riksdagsdokument
RSk 40/2022 rd

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsdokument
RSk 38/2022 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021

Riksdagsdokument
RSk 37/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (ISL 2/2022 rd) (RP 231/2021 rd)

Riksdagsdokument
RSk 36/2022 rd

Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021—2028

Riksdagsdokument
RSk 35/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2022

Riksdagsdokument
RSk 34/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsdokument
RSk 33/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsdokument
RSk 32/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsdokument
RSk 31/2022 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

Riksdagsdokument
RSk 30/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag (RP 56/2022 rd)

Riksdagsdokument
RSk 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022

Riksdagsdokument
RSk 28/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
RSk 27/2022 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2021

Riksdagsdokument
RSk 26/2022 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
RSk 25/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
RSk 24/2022 rd

Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsdokument
RSk 23/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
RSk 22/2022 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
RSk 21/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

Riksdagsdokument
RSk 20/2022 rd

Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

Riksdagsdokument
RSk 19/2022 rd

För psykoterapi — Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

Riksdagsdokument
RSk 18/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2021

Riksdagsdokument
RSk 17/2022 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

Riksdagsdokument
RSk 16/2022 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2021

Riksdagsdokument
RSk 15/2022 rd

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
RSk 14/2022 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov