​​​​​​

Medborgarinitiativ

Ett medborgarinitiativ är ett initiativ som läggs fram av minst 50 000 röstberättigade finska medborgare och som innehåller ett förslag om att en lag ska stiftas eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till förslaget.

 ‭(Dold)‬ Senaste medborgarinitiativ

Riksdagsärende
MI 7/2022 rd

Medborgare i länder som för anfallskrig ska nekas inresa i Finland genom förvägran av nya visum och återkallande av redan beviljade visum

Riksdagsärende
MI 6/2022 rd

Tillstånd att leva – uppehållstillstånd ska beviljas asylsökande som bott länge i Finland

Riksdagsärende
MI 5/2022 rd

Förbjud alla jaktjärn enligt lag

Riksdagsärende
MI 4/2022 rd

Frånträd förbudet mot infanteriminor och tillåt användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor

Riksdagsärende
MI 3/2022 rd

Folkomröstning om Finlands medlemskap i Nato

Riksdagsärende
MI 2/2022 rd

Finland måste ansöka om medlemskap i Nato för att fullgöra sina människorättsåtaganden enligt grundlagen

Riksdagsärende
MI 1/2022 rd

Sätt GRÄNSER för gruvdriften

Riksdagsärende
MI 12/2021 rd

Stoppa trängselavgifterna!

Riksdagsärende
MI 11/2021 rd

Sänk bränsleskatten

Riksdagsärende
MI 10/2021 rd

Född frisk – sluta med ”omvändelseterapier”

Riksdagsärende
MI 9/2021 rd

Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen

Riksdagsärende
MI 8/2021 rd

Informationen är vår - medborgarinitiativ om tryggande av Yles textinnehåll

Riksdagsärende
MI 7/2021 rd

Klassificera torven som förnybar naturresurs

Riksdagsärende
MI 6/2021 rd

Rätt att vara - medborgarinitiativ för en mer rättvis translag

Riksdagsärende
MI 5/2021 rd

Skriv in skolvåld i strafflagen

Riksdagsärende
MI 4/2021 rd

Kattkrisen under kontroll – initiativ för identifikationsmärkning och sterilisering av katter

Riksdagsärende
MI 3/2021 rd

För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

Riksdagsärende
MI 2/2021 rd

Lagmotion om förbud mot energiutvinning av torv

Riksdagsärende
MI 1/2021 rd

Höj lönenivån för sjukskötare

Riksdagsärende
MI 9/2020 rd

Medborgarinitiativ med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Riksdagsärende
MI 8/2020 rd

EgenVilja2020 – Vi uppdaterar Finlands abortlagstiftning till 2020-talet!

Riksdagsärende
MI 7/2020 rd

Avstå från att göra personbeteckningen könsneutral

Riksdagsärende
MI 6/2020 rd

Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

Riksdagsärende
MI 5/2020 rd

Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

Riksdagsärende
MI 4/2020 rd

Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador

Riksdagsärende
MI 3/2020 rd

Tillåt jakt på vitkindad gås

Riksdagsärende
MI 2/2020 rd

Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

Riksdagsärende
MI 1/2020 rd

Flygskatt

Riksdagsärende
MI 12/2019 rd

Inför sommartid året runt

Riksdagsärende
MI 11/2019 rd

Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3

Riksdagsärende
MI 10/2019 rd

Terapigaranti för snabbare tillgång till mentalvårdstjänster

Riksdagsärende
MI 9/2019 rd

Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

Riksdagsärende
MI 8/2019 rd

Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas

Riksdagsärende
MI 7/2019 rd

Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen

Riksdagsärende
MI 6/2019 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

Riksdagsärende
MI 5/2019 rd

Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

Riksdagsärende
MI 4/2019 rd

Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

Riksdagsärende
MI 3/2019 rd

Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

Riksdagsärende
MI 2/2019 rd

Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018

Riksdagsärende
MI 1/2019 rd

Förbjud könsstympning av flickor