Skriftliga spörsmål

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

SS 582/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja resor för att hämta barn som väntar på internationell adoption
SS 581/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ojämlik behandling av patienter med spinal muskelatrofi (SMA)
SS 580/2020 rd
Skriftligt spörsmål om Depåbibliotekets framtida placeringsort
SS 579/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att börja använda munskydd samt skatteavdragsrätten
SS 578/2020 rd
Skriftligt spörsmål om uppdaterad information om reserestriktioner
SS 577/2020 rd
Skriftligt spörsmål om säkerheten i lokaltågen under coronatiden
SS 576/2020 rd
Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av höjningen av bränsleskatten för transportbranschen i vårt land
SS 575/2020 rd
Skriftligt spörsmål om en rekommendation att använda munskydd för att förebygga en coronavirusepidemi samt om problem med tillgången till och tillräckligheten av munskydd
SS 574/2020 rd
Skriftligt spörsmål om karantänanvisningar för dem som återvänt från utlandet samt om kostnaderna och ersättningarna för dem som är i karantän för att förebygga spridningen av coronaviruset
SS 573/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att bereda kriterier för kostnadsstödet för de branscher vars verksamhet till följd av coronakrisen antingen har förhindrats helt eller begränsats i betydande grad
SS 572/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att öka graden av inhemskt ursprung i statens upphandlingar
SS 571/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att återuppta morgontågturen Björneborg—Tammerfors
SS 570/2020 rd
Skriftligt spörsmål om coronakarantän för personer som anländer till Finland från Sverige
SS 569/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga avtalsbrandkårernas verksamhet
SS 568/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens reaktion på utvecklingen av coronavirusläget i Finland och på andra håll i världen
SS 567/2020 rd
Skriftligt spörsmål om grunderna för avslag på Helsingfors universitets förslag om utbildningsansvar i hälsovetenskaper
SS 566/2020 rd
Skriftligt spörsmål om körrätt för lätta tvåhjuliga motorfordon med körkort av kategori B
SS 565/2020 rd
Skriftligt spörsmål om anskaffning av vaccin mot covid-19, hjälpmedel i vaccinet och dess säkerhet
SS 564/2020 rd
Skriftligt spörsmål om social- och hälsovårdsministeriets konsekvensbedömning av rätten till distansförsäljning för små bryggerier
SS 563/2020 rd
Skriftligt spörsmål om statsministerns agerande i förhandlingarna om EU:s paket med nödfinansiering
SS 562/2020 rd
Skriftligt spörsmål om statsrådets informationspolicy kring EU:s återhämtningspaket
SS 561/2020 rd
Skriftligt spörsmål om coronatestning av personer som saknar hemkommun
SS 560/2020 rd
Skriftligt spörsmål om förberedelser och preventiva insatser inför en eventuell andra coronavåg och åtgärder för att förhindra att coronaviruset sprids till Finland via turism
SS 559/2020 rd
Skriftligt spörsmål om symtomenkät, snabbtest och andra preventiva coronaåtgärder i gränstrafiken för personer som anländer från utlandet
SS 558/2020 rd
Skriftligt spörsmål om coronaåtgärder på flygplatserna och anvisningar kring coronaepidemin till ankommande passagerare
SS 557/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förebygga övervikt med hjälp av matrekommendationer och en tydlig trafikljusmärkning
SS 556/2020 rd
Skriftligt spörsmål om om avskaffad tidsomställning i Norden
SS 555/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att utveckla växtproteiner i Finland
SS 554/2020 rd
Skriftligt spörsmål om hur vårdkvaliteten och människors rättssäkerhet påverkas av det minskade antalet obduktioner
SS 553/2020 rd
Skriftligt spörsmål om bättre försörjningsberedskap genom inhemsk textilproduktion för hälso- och sjukvården och för försvarsmakten
SS 552/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de afghanska hazarernas situation i världen
SS 551/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att hjälpa exportindustrin ur krisen
SS 550/2020 rd
Skriftligt spörsmål om resedokument och grunderna för att bevilja främlingspass
SS 549/2020 rd
Skriftligt spörsmål om behovet av enkla förfaranden vid coronatestning för företagare och deras anställda
SS 548/2020 rd
Skriftligt spörsmål om finansieringen av kampanjen Skogens Finland
SS 547/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att idrottare och konstutövare inte omfattas av arbetslöshetsskyddet
SS 546/2020 rd
Skriftligt spörsmål om hur Europeiska kommissionens anvisningar för offentliga upphandlingar har följts vid upphandlingen av skyddsutrustning under coronavirusepidemin
SS 545/2020 rd
Skriftligt spörsmål om automatisk nedärvning av finskt medborgarskap och om värnplikt
SS 544/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att information om slopande av livränta ges genom ett cirkulär
SS 543/2020 rd
Skriftligt spörsmål om sanktioner mot Israel och erkännande av staten Palestina
SS 542/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beredskap för möjligen behövlig torvproduktion
SS 541/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ett rättvist stöd för närståendevård
SS 540/2020 rd
Skriftligt spörsmål om försäljningen av tankfartyget Mastera
SS 539/2020 rd
Skriftligt spörsmål om trafiksäkerheten för hästar och ryttare och om korrigering av vägtrafiklagen
SS 538/2020 rd
Skriftligt spörsmål om förbättring av Östersjöns tillstånd
SS 537/2020 rd
Skriftligt spörsmål om öppenhet i beslutsfattandet och lagberedningen
SS 536/2020 rd
Skriftligt spörsmål om deltidsanställdas rätt till partiell sjukdagpenning
SS 535/2020 rd
Skriftligt spörsmål om problemen med utbetalning av jämkad dagpenning till deltidsanställda
SS 534/2020 rd
Skriftligt spörsmål om målet att halvera antalet dödsfall i trafiken senast 2020
SS 533/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att bevilja tjänsteutmärkelsetecken till deltidsanställda