​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 374/2021 rd

Skriftligt spörsmål om rätten att arbeta för personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeskäl

Riksdagsärende
SS 373/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att erkänna folkmordet på armenier

Riksdagsärende
SS 372/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att öka antalet poliser till 7 500 i enlighet med regeringsprogrammet

Riksdagsärende
SS 371/2021 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringen av dubbla examina i samband med att läroplikten förlängs

Riksdagsärende
SS 370/2021 rd

Skriftligt spörsmål om sjömäns rätt att rösta vid kommunalval

Riksdagsärende
SS 369/2021 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringen av pumpkraftverket vid Pyhäsalmi gruva

Riksdagsärende
SS 368/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att uppdatera anvisningen om underhållsbidrag

Riksdagsärende
SS 367/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att slopa omställningen av klockorna

Riksdagsärende
SS 366/2021 rd

Skriftligt spörsmål om behandling och rehabilitering av utmattningssyndrom och om rätten till sjukledighet

Riksdagsärende
SS 365/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att möjliggöra vindkraftsutbyggnad i hela Finland och om att utveckla Försvarsmaktens radarnät

Riksdagsärende
SS 364/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att avveckla coronarestriktionerna för biografer

Riksdagsärende
SS 363/2021 rd

Skriftligt spörsmål om läkemedelsbehandling av spinal muskelatrofi (SMA) och screening av sällsynta sjukdomar genom blodprov på nyfödda

Riksdagsärende
SS 362/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga betalningsmedelsförsörjningen när användningen av kontanter minskar

Riksdagsärende
SS 361/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att göra nya behandlingar tillgängliga för patienter

Riksdagsärende
SS 360/2021 rd

Skriftligt spörsmål om reglering av och tillsyn över indrivningsföretag

Riksdagsärende
SS 359/2021 rd

Skriftligt spörsmål om lönerna inom taxibranschen

Riksdagsärende
SS 358/2021 rd

Skriftligt spörsmål om temporärt förbud mot fiske i fråga om laxbestånden i Tana älv i Finland och Norge

Riksdagsärende
SS 357/2021 rd

Skriftligt spörsmål om överbelastade mentalvårdstjänster för barn och unga

Riksdagsärende
SS 356/2021 rd

Skriftligt spörsmål om utdragna förbrytelser mot Schengen-avtalet och den fria rörligheten i Europa i fråga om Finlands reserestriktioner samt om införande av ett grönt intyg för att tillåta resande

Riksdagsärende
SS 355/2021 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens planer på att ta med TBE-vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet

Riksdagsärende
SS 354/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att främja ökad användning av lättläst språk i Finland och att ordna en muntlig frågestund på lätt finska/svenska i riksdagen

Riksdagsärende
SS 353/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att öka användningen av närproducerad mat vid offentliga måltider

Riksdagsärende
SS 352/2021 rd

Skriftligt spörsmål om trafiksäkerheten för unga

Riksdagsärende
SS 351/2021 rd

Skriftligt spörsmål om kriterierna för inkvarteringsersättning i den nya läropliktslagen

Riksdagsärende
SS 350/2021 rd

Skriftligt spörsmål om anslagen till Försvarsutbildningsföreningen

Riksdagsärende
SS 349/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att inkludera dem som tar hand om sitt barn hemma i sysselsättningsnivån

Riksdagsärende
SS 348/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ett avtal som kommunikationsministeriet och Helsingfors stad har ingått med Världsekonomiskt forum

Riksdagsärende
SS 347/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att täcka saneringen och minska det eftersatta underhållet av vatten- och avloppsnät

Riksdagsärende
SS 346/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att tillåta religiösa huvuddukar i militärtjänst

Riksdagsärende
SS 345/2021 rd

Skriftligt spörsmål om autonoma vapensystem

Riksdagsärende
SS 344/2021 rd

Skriftligt spörsmål om genomförandet av åtgärderna i färdplanen för kreativ ekonomi

Riksdagsärende
SS 343/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att använda medel från Finlands program för hållbar tillväxt som är avsedda för den gröna omställningen för att utveckla översvämningsskyddet på åkrar

Riksdagsärende
SS 342/2021 rd

Skriftligt spörsmål om behandling av kronisk smärta

Riksdagsärende
SS 341/2021 rd

Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 268/2021 rd om de olägenheter som orsakas av vitkindade gäss och skarvar

Riksdagsärende
SS 340/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att standardisera planbeteckningarna

Riksdagsärende
SS 339/2021 rd

Skriftligt spörsmål om effektivare reglering av indrivningsföretagens tillvägagångssätt

Riksdagsärende
SS 338/2021 rd

Skriftligt spörsmål om studiestöd till barn till föräldrar som är FöPL- eller LFöPL-försäkrade

Riksdagsärende
SS 337/2021 rd

Skriftligt spörsmål om barnskyddets funktionsförmåga och personaldimensionering

Riksdagsärende
SS 336/2021 rd

Skriftligt spörsmål om utveckling och finansiering av Finlandsskolorna samt distansundervisning för barn och ungdomar i grundundervisningsåldern som bor utomlands

Riksdagsärende
SS 335/2021 rd

Skriftligt spörsmål om den helhet som består av förskoleundervisningen och den första och andra årskursen samt om en flexibel övergång till skolgången

Riksdagsärende
SS 334/2021 rd

Skriftligt spörsmål om användning av bästa tillgängliga teknik vid askraffinaderiet i Björneborg

Riksdagsärende
SS 333/2021 rd

Skriftligt spörsmål om konflikten mellan Israel och Palestina

Riksdagsärende
SS 332/2021 rd

Skriftligt spörsmål om bristen på psykiater

Riksdagsärende
SS 331/2021 rd

Skriftligt spörsmål om effektiv användning av adenovirusvektorvaccin vid bekämpning av coronaepidemin och dess konsekvenser

Riksdagsärende
SS 330/2021 rd

Skriftligt spörsmål om beskattning av virtuella valutor

Riksdagsärende
SS 329/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att bekämpa våld mot kvinnor

Riksdagsärende
SS 328/2021 rd

Skriftligt spörsmål om skogsbrukets inverkan på kvicksilverutsläppen

Riksdagsärende
SS 327/2021 rd

Skriftligt spörsmål om hur polisens anslagsnedskärningar påverkar säkerheten

Riksdagsärende
SS 326/2021 rd

Skriftligt spörsmål om en jämnare fördelning av skogsskatteintäkter

Riksdagsärende
SS 325/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att undersöka effekterna av metoderna för att fördriva vitkindade gäss genom beskjutning och med hjälp av ljud på våren samt om att utnyttja höstens fångst som föda direkt med stöd av naturvårdslagen