Skriftliga spörsmål

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

SS 452/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att påverka Turkiet och Azerbajdzjan för att trygga de politiska fångarnas mänskliga rättigheter
SS 451/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att kriminalisera flyktingspionage
SS 450/2020 rd
Skriftligt spörsmål om depåbiblioteket i Kuopio
SS 449/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att inrätta en vetenskapsnationalpark i Evois
SS 448/2020 rd
Skriftligt spörsmål om revidering av alkohollagen
SS 447/2020 rd
Skriftligt spörsmål om upphovsrättsersättningarnas inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa
SS 446/2020 rd
Skriftligt spörsmål om det uppdämda vårdbehovet till följd av coronavirusepidemin och beredskapen för att avveckla vårdköerna efter krisen
SS 445/2020 rd
Skriftligt spörsmål om problem med de nya grunderna för bestämmande av föräldradagpenning och om den snedvridning i fråga om bestämmandet av föräldradagpenningen som beror på undantagstillståndet till följd av coronavirusepidemin
SS 444/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga ställningen för brottsoffer under 18 år vid förundersökning
SS 443/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de internationella examensstuderandenas situation under coronakrisen
SS 442/2020 rd
Skriftligt spörsmål om finländska besättningsmedlemmar som är isolerade på utländskt flaggade fartyg till följd av coronakrisen
SS 441/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ökad jakt på vitkindad gås
SS 440/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att åtgärda de luckor i skattelagstiftningen som gagnar internationella fastighetsinvesterare
SS 439/2020 rd
Skriftligt spörsmål om tillämpningen av lagen om smittsamma sjukdomar beträffande beslut om isolering och karantän
SS 438/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att beakta företagare inom rehabiliteringsbranschen vid beredningen och beviljandet av allmänt kostnadsstöd till företag
SS 437/2020 rd
Skriftligt spörsmål om den stödnämnd och de stödmodeller som föreslås för journalistik
SS 436/2020 rd
Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 346/2020 rd om anvisningar för upphandling av ansiktsmasker på order av social- och hälsovårdsministeriet
SS 435/2020 rd
Skriftligt spörsmål om rättssäkerheten för dem som deltagit i universitetens inträdesprov på distans
SS 434/2020 rd
Skriftligt spörsmål om hälsovård för papperslösa under coronavirusepidemin
SS 433/2020 rd
Skriftligt spörsmål om avgiftsfritt pneumokockvaccin för personer över 65 år
SS 432/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att införa regionala åtgärder för att bekämpa coronaviruset
SS 431/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja evenemangssektorn i coronakrisen
SS 430/2020 rd
Skriftligt spörsmål om avgiftsbelagd kötid för myndighetssamtal
SS 429/2020 rd
Skriftligt spörsmål om Finnairs utläggning av arbetskraft
SS 428/2020 rd
Skriftligt spörsmål om den strikta tolkningen av fågeldirektivet när det gäller vitkindade gäss och skarvar
SS 427/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga organisationernas verksamhet och en jämlik fördelning av understöd under coronakrisen
SS 426/2020 rd
Skriftligt spörsmål om gränstrafiken mellan Finland och Norge
SS 425/2020 rd
Skriftligt spörsmål om slopande av begränsningsåtgärder mot coronaviruset i fråga om travtävlingar
SS 424/2020 rd
Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 329/2020 rd om dröjsmål med behandlingen av cancer i huvud- och halsregionen samt om åtgärder för att trygga konstaterandet av cancer och inledandet av behandlingen
SS 423/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att utveckla och stödja assistanshundsverksamheten
SS 422/2020 rd
Skriftligt spörsmål om nedskärning av statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete
SS 421/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förhindra skördeskador som orsakas av vitkindade gäss
SS 420/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att avskaffa vårdköerna i mun- och tandvården
SS 419/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga flygtrafiken till regionerna efter coronakrisen
SS 418/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ställningen för statsrådets nätverk för regnbågssamarbete samt dess legitimitet att fungera som statsrådets påverkansorgan och rätt att använda offentliga resurser
SS 417/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga de sökandes rättssäkerhet och jämlikhet vid inträdesprov till högskolor under undantagsförhållanden
SS 416/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja kranskommunerna och kommunerna i hela Nyland under coronavirusepidemin
SS 415/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga internationella flygförbindelser för exportindustrin
SS 414/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att stödja ett neutralt och mångsidigt nyhetsutbud
SS 413/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens strategi för att öppna gränserna
SS 412/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga verksamheten vid Karleby-Jakobstads flygplats
SS 411/2020 rd
Skriftligt spörsmål om rätt till FPA-ersättning för mobila syrgasgeneratorer
SS 410/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att stärka skuldrådgivningen i Nyslott
SS 409/2020 rd
Skriftligt spörsmål om tillgången till digitala socialtjänster i framtiden
SS 408/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga verksamheten vid Naturvetenskapliga centralmuseet
SS 407/2020 rd
Skriftligt spörsmål om utkomstskydd för arbetslösa musiker och andra utövande konstnärer samt arbets- och näringscentralens tolkning i fråga om musikers övningar i anknytning till sitt förvärvsarbete
SS 406/2020 rd
Skriftligt spörsmål om praktik- och arbetsplatser för unga och studerande under och efter coronakrisen
SS 405/2020 rd
Skriftligt spörsmål om störningar i utdelningen av brevet som innehöll information om coronaviruset till medborgare
SS 404/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att tillämpa artikel 9 i EU:s fågeldirektiv på skarvar och vitkindade gäss i Finland
SS 403/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att samordna företagsstöden under coronakrisen