Vilande lagförslag

Vilande lagförslag är ett lagförslag som gäller en grundlag och som med enkel majoritet i andra behandlingen har godkänts att vila över riksdagsval.

Ett förslag som gäller en grundlag ska först godkännas med enkel majoritet i den andra behandlingen. Sedan får lagförslaget vila till nästa valperiod. Den riksdag som sammanträder efter valet fortsätter att behandla det vilande lagförslaget. För att lagen ska träda i kraft måste riksdagen anta förslaget utan att ändra innehållet och med kvalificerad majoritet, det vill säga med två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 Senaste vilande lagförslag

Riksdagsärende
VLF 1/2019 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

Riksdagsärende
VLF 2/2019 rd

Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)

Riksdagsärende
VLF 1/2015 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)

Riksdagsärende
VLF 2/2015 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)