​​​​​​

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

En riksdagsledamot som vill föreslå ändringar i budgetpropositionen kan lämna in en budgetmotion. Riksdagsledamöterna kan till exempel föreslå att något anslag ska ökas eller minskas eller att ett helt nytt anslag tas in i budgeten.

Budgetmotionerna ska lämnas in inom tio dagar från det att budgetpropositionen har kommit in till riksdagen. Tilläggsbudgetmotioner ska väckas inom fyra dagar.

 Riksdagsledamöternas senaste budgetmotioner

Riksdagsärende
BM 370/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att stödja företagens utvecklingsprojekt (50 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 369/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för läroavtalsutbildning (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 368/2020 rd

Budgetmotion om minskat anslag för statsandelar till kommunerna med anknytning till utvidgad läroplikt (‑ 5 900 000 euro)

Riksdagsärende
BM 367/2020 rd

Budgetmotion om sänkning av de beräknade skatteintäkterna till följd av att bränslebeskattningen sänks (-254 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 366/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för stöd till närradioverksamhet och kommunikativa tjänster (500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 365/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 8 på sträckan Åbo—Björneborg (40 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 364/2020 rd

Budgetmotion om att slopa beställningsfullmakten för multirollflygplan (- 9 400 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 363/2020 rd

Budgetmotion om att slopa anslaget för anskaffning av multirollflygplan (- 1 479 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 362/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra en anslutning till regionalväg 563 i Peltosalmi i Idensalmi (1 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 361/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att utveckla riksväg 22 Ule träsks landskapsväg (64 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 360/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra trafiksäkerheten i norra Österbotten (8 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 359/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för bastrafikledshållning i Uleåborgs valkrets för att minska det eftersatta underhållet (6 500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 358/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för ett nationellt program för att återställa bestånden av vandringsfisk (3 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 357/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för stöd till 4H-klubbverksamhet (250 000 euro)

Riksdagsärende
BM 356/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag till museer för Finlands självständighet (1 500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 355/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra serviceförbindelserna och modernisera rastplatserna i Helvetinjärvi nationalpark (170 000 euro)

Riksdagsärende
BM 354/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra serviceförbindelserna och modernisera rastplatserna i Seitseminen nationalpark (110 000 euro)

Riksdagsärende
BM 353/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra landsväg 15641 i Joensuu på sträckan Marjala—Noljakka (1 700 000 euro)

Riksdagsärende
BM 352/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för forskning och produktutveckling inom SMR-teknik med låga koldioxidutsläpp (6 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 351/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för infartsparkering i Kervo (4 300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 350/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att bygga ett andra körfält på förbindelserampen vid Borgåleden/Lahtisleden (20 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 349/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra den planskilda anslutningen vid Sibboviken (8 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 348/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra vägar och korsningar mellan Söderkulla och Nickby i Sibbo (6 300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 347/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 4 på sträckan Aholaita— Lohikoski i Jyväskylä (85 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 346/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för vägplanering som möjliggör byggandet av riksväg 18 på sträckan Multia—Myllymäki i Etseri (1 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 345/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för reparation av grusvägar och vägar med beläggning utanför tätorterna (5 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 344/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag till Suomen sisävesiammattikalastajien liitto (110 000 euro)

Riksdagsärende
BM 343/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för hjälp till personer som insjuknat på grund av inomhusluft (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 342/2020 rd

Budgetmotion om minskat anslag för naturvård (- 28 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 341/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för avbytarservice för lantbruksföretagare (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 340/2020 rd

Budgetmotion om slopat anslag för brådskande socialvård till personer som vistas olagligt i landet (‑ 2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 339/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för kostersättning till celiakipatienter (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 338/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att avskaffa låginkomsttagarnas självrisk för läkemedelskostnader (11 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 337/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för läkemedelsersättningar till diabetiker med små inkomster (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 336/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag till organisationer som erbjuder mathjälp (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 335/2020 rd

Budgetmotion om slopat anslag för integrationsersättningar (- 171 160 000 euro)

Riksdagsärende
BM 334/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för kompensation vid utsläppshandel (60 500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 333/2020 rd

Budgetmotion om minskat anslag till televisions- och radiofonden (- 124 152 000 euro)

Riksdagsärende
BM 332/2020 rd

Budgetmotion om minskat anslag på grund av att farledsavgiften för sjöfarten inte tas ut (- 48 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 331/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för Kemeraprogrammet (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 330/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för stöd till småbrukare (50 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 329/2020 rd

Budgetmotion om slopat stöd till politiska ungdomsorganisationer (- 5 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 328/2020 rd

Budgetmotion om minskat anslag för stöd för skolresor (- 4 600 000 euro)

Riksdagsärende
BM 327/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för utbetalning av läromaterialstillägg enligt lagen om studiestöd (1 900 000 euro)

Riksdagsärende
BM 326/2020 rd

Budgetmotion om att dra av det föreslagna anslaget för utvidgning av läroplikten från finansieringen av gymnasieutbildningen (-6 700 000 euro)

Riksdagsärende
BM 325/2020 rd

Budgetmotion om att dra av det föreslagna anslaget för utvidgning av läroplikten från finansieringen av yrkesutbildning (- 3 600 000 euro)

Riksdagsärende
BM 324/2020 rd

Budgetmotion om att dra av det föreslagna anslaget för utvidgning av läroplikten från finansieringen av läroanstalter för fritt bildningsarbete (‑ 1 800 000 euro)

Riksdagsärende
BM 323/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för fler speciallärare och utökad smågruppsundervisning (22 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 322/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för kompensation till kommunerna för skattebortfall till följd av det sänkta arbetsinkomstavdraget (81 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 321/2020 rd

Budgetmotion om ökat anslag för kompensation till kommunerna för skattebortfall till följd av det höjda pensionsinkomstavdraget från kommunalskatten (44 000 000 euro)