​​​​​​​​​​​​

​Interpellationer

Interpellation är en fråga som minst 20 riksdagsledamöter ställer till regeringen eller en minister om ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde i syfte att mäta regeringens eller ministerns förtroende.

Regeringen ska besvara interpellationen i plenum inom 15 dagar. Efter att ha fått svar på interpellationen debatterar riksdagen ärendet och avslutar debatten med omröstning om förtroendet för regeringen eller ministern.

 Senaste interpellationer

Riksdagsärende
IP 7/2022 rd

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga sektorn

Riksdagsärende
IP 6/2022 rd

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Riksdagsärende
IP 5/2022 rd

Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska matproduktionen i framtiden

Riksdagsärende
IP 4/2022 rd

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Riksdagsärende
IP 3/2022 rd

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Riksdagsärende
IP 2/2022 rd

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Riksdagsärende
IP 1/2022 rd

Interpellation om bränsle- och energipriserna

Riksdagsärende
IP 5/2021 rd

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Riksdagsärende
IP 4/2021 rd

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin

Riksdagsärende
IP 3/2021 rd

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Riksdagsärende
IP 2/2021 rd

Interpellation om de beslut som regeringen inte fattade vid halvtidsöversynen

Riksdagsärende
IP 1/2021 rd

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Riksdagsärende
IP 2/2020 rd

Interpellation om förkastandet av regeringsprogrammets mål för ekonomin och sysselsättningen

Riksdagsärende
IP 1/2020 rd

Interpellation om regeringens asylpolitik

Riksdagsärende
IP 3/2019 rd

Interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet