​​​​​​​​

​Statsrådets skrivelser

Statsrådets skrivelse är ett dokument från statsrådet för att hänvisa en sådan EU-fråga till riksdagen som faller inom riksdagens behörighet eller för att anmäla ministrars bindningar.

 Senaste statsrådets skrivelser

Riksdagsärende
SR 7/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Henriksson, Haatainen, Kiuru, Lintilä, Paatero, Blomqvist, Tuppurainen, Skinnari, Mikkonen, Ohisalo, Kurvinen, Sarkkinen, Honkonen)

Riksdagsärende
SR 6/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Savola)

Riksdagsärende
SR 5/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kiuru)

Riksdagsärende
SR 4/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

Riksdagsärende
SR 3/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Honkonen)

Riksdagsärende
SR 2/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin samt ministrarna Henriksson, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Andersson, Kurvinen, Sarkkinen)

Riksdagsärende
SR 1/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Lindén)

Riksdagsärende
SR 6/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Kari)

Riksdagsärende
SR 5/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kurvinen)

Riksdagsärende
SR 4/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Andersson och Sarkkinen)

Riksdagsärende
SR 3/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Saarikko och Kurvinen)

Riksdagsärende
SR 2/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Haatainen)

Riksdagsärende
SR 1/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Saarikko, Vanhanen, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist och Mikkonen)

Riksdagsärende
SR 7/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Saramo)

Riksdagsärende
SR 6/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

Riksdagsärende
SR 5/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vanhanen och Saarikko)

Riksdagsärende
SR 4/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Blomqvist och Skinnari)

Riksdagsärende
SR 3/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Vanhanen)

Riksdagsärende
SR 2/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Harakka)

Riksdagsärende
SR 1/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)