​​​​​​​​​

​Statsrådets redogörelser

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. ​Riksdagsbehandlingen av en redogörelse består av:

  • remissdebatt i plenum
  • utskottsbehandling
  • enda behandling i plenum

Efter enda behandlingen, dvs. responsdebatten, godkänner plenum ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Riksdagen kan rösta om redogörelsens innehåll, men redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning. Ställningstagandet tillställs statsrådet i form av riksdagens skrivelse.​​

 Senaste statsrådets redogörelser

Riksdagsärende
SRR 9/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Riksdagsärende
SRR 8/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Riksdagsärende
SRR 7/2022 rd

Statsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektorn

Riksdagsärende
SRR 6/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin

Riksdagsärende
SRR 5/2022 rd

Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken

Riksdagsärende
SRR 4/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035

Riksdagsärende
SRR 3/2022 rd

Statsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Riksdagsärende
SRR 1/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsärende
SRR 2/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsärende
SRR 12/2021 rd

Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028

Riksdagsärende
SRR 11/2021 rd

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Riksdagsärende
SRR 10/2021 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsärende
SRR 9/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsärende
SRR 8/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse

Riksdagsärende
SRR 7/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul

Riksdagsärende
SRR 6/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsärende
SRR 5/2021 rd

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Riksdagsärende
SRR 4/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsärende
SRR 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsärende
SRR 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Riksdagsärende
SRR 1/2021 rd

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Riksdagsärende
SRR 7/2020 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsärende
SRR 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsärende
SRR 5/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsärende
SRR 4/2020 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Riksdagsärende
SRR 3/2020 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsärende
SRR 2/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020

Riksdagsärende
SRR 1/2020 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Riksdagsärende
SRR 2/2019 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Riksdagsärende
SRR 1/2019 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak