​​​​​​​​

Statsrådets meddelanden

Statsrådets meddelande är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets meddelande kan läggas till grund för en förtroendeomröstning. Statsrådet kan lämna ett meddelande bland annat om regeringsprogrammet.

 Senaste statsrådets meddelanden

Riksdagsärende
SRM 2/2019 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019

Riksdagsärende
SRM 1/2019 rd

Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Riksdagsärende
SRM 2/2018 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten

Riksdagsärende
SRM 1/2018 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Riksdagsärende
SRM 1/2017 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Riksdagsärende
SRM 2/2015 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om åtgärder som stärker kostnadskonkurrenskraften

Riksdagsärende
SRM 1/2015 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Juha Sipiläs regering, tillsatt 29.5.2015