Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 2/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
LM 4/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen
LM 5/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 27 § i jaktlagen
LM 1/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
LM 43/2019 rd
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 33 a § i medborgarskapslagen och 34 a kap. 5 b § i strafflagen
LM 40/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift
LM 41/2019 rd
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen och 33 a § i medborgarskapslagen
LM 42/2019 rd
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och lagen om patientens ställning och rättigheter
LM 39/2019 rd
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 25 kap. i strafflagen och 19 § i äktenskapslagen
LM 38/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om parkeringsövervakning

 Alla lagmotioner