Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 55/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen

Riksdagsärende
LM 56/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 57/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

Riksdagsärende
LM 58/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 och 124 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 59/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 125 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 60/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 53/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

Riksdagsärende
LM 52/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 95 a § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 54/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Riksdagsärende
LM 50/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen