​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 5/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i miljöskyddslagen

Riksdagsärende
LM 4/2021 rd

Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 5 och 17 § i lagen om aktiesparkonton samt om upphävande av 53 b § 6 mom. i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Riksdagsärende
LM 3/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 22 § i körkortslagen

Riksdagsärende
LM 1/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 69 § i barnskyddslagen

Riksdagsärende
LM 2/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

Riksdagsärende
LM 105/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 41 kap. 2 § i strafflagen

Riksdagsärende
LM 104/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 53 § i vägtrafiklagen

Riksdagsärende
LM 106/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Riksdagsärende
LM 103/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 och 8 § i barnbidragslagen

Riksdagsärende
LM 102/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot