​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 18/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 182 § i lagen om transportservice

Riksdagsärende
LM 16/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilaga 6.6 till vägtrafiklagen

Riksdagsärende
LM 17/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 kap. 1 § i strafflagen

Riksdagsärende
LM 15/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 b § i lagen om utkomststöd

Riksdagsärende
LM 13/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 91 b § i läkemedelslagen

Riksdagsärende
LM 14/2021 rd

Lagmotion med förslag till temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom företag

Riksdagsärende
LM 12/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 69 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 11/2021 rd

Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 11 § i lagen om grundläggande utbildning och 11 § i gymnasielagen

Riksdagsärende
LM 10/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 33 b § i djurskyddslagen

Riksdagsärende
LM 9/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen