​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 85/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 och 26 § i lagen om sammankomster

Riksdagsärende
LM 84/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Riksdagsärende
LM 83/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 och 26 § i alkohollagen

Riksdagsärende
LM 82/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 16 kap. i strafflagen

Riksdagsärende
LM 80/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 36 § i barnskyddslagen

Riksdagsärende
LM 81/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 24 kap. i strafflagen

Riksdagsärende
LM 79/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om patientombud, socialombud och ombud för personer med funktionsnedsättning

Riksdagsärende
LM 78/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Riksdagsärende
LM 77/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 74/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om försök med regional studielånskompensation och om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen