​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 28/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten

Riksdagsärende
LM 26/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

Riksdagsärende
LM 27/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

Riksdagsärende
LM 25/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Riksdagsärende
LM 10/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen

Riksdagsärende
LM 22/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 4 § i utsökningsbalken

Riksdagsärende
LM 23/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om pension för arbetstagare

Riksdagsärende
LM 21/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 kap. i hälso- och sjukvårdslagen

Riksdagsärende
LM 20/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen

Riksdagsärende
LM 19/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 c kap. i strafflagen