​​​​​​​​

Statsministerns upplysningar

Statsministerns upplysning är muntlig information som statsministern eller någon annan av statsministern tillförordnad minister ger riksdagen i en aktuell fråga.

Statsministerns upplysning remitteras inte till utskott för behandling, riksdagen fattar inte heller något beslut om upplysningen.

 Senaste statsministerns upplysningar

Riksdagsärende
SU 4/2022 rd

Statsministerns upplysning om den utvecklingspolitiska resultatrapporten 2022

Riksdagsärende
SU 3/2022 rd

Statsministerns upplysning om konsekvenserna av Rysslands angreppskrig mot Ukraina för den europeiska energimarknaden

Riksdagsärende
SU 2/2022 rd

Statsministerns upplysning om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget

Riksdagsärende
SU 1/2022 rd

Statsministerns upplysning om regeringens politik år 2022 och de mest centrala propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

Riksdagsärende
SU 4/2021 rd

Statsministerns upplysning om läget i Afghanistan

Riksdagsärende
SU 3/2021 rd

Statsministerns upplysning om den arktiska strategin

Riksdagsärende
SU 2/2021 rd

Statsministerns upplysning om planen för en kontrollerad avveckling av de restriktioner och rekommendationer som införts till följd av covid-19-epidemin

Riksdagsärende
SU 1/2021 rd

Statsministerns upplysning om regeringens politik år 2021 och de mest centrala propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

Riksdagsärende
SU 5/2020 rd

Statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket

Riksdagsärende
SU 4/2020 rd

Statsministerns upplysning om hantering av coronakrisen

Riksdagsärende
SU 3/2020 rd

Statsministerns upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids

Riksdagsärende
SU 2/2020 rd

Statsministerns upplysning om Finlands EU-ordförandeskap

Riksdagsärende
SU 1/2020 rd

Statsministerns upplysning om regeringens politik år 2020 och de mest centrala propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

Riksdagsärende
SU 1/2019 rd

Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019

Riksdagsärende
SU 3/2018 rd

Statsministerns upplysning om utvecklingspolitiska resultatrapporten 2018

Riksdagsärende
SU 2/2018 rd

Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021

Riksdagsärende
SU 1/2018 rd

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2018 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

Riksdagsärende
SU 5/2017 rd

Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028

Riksdagsärende
SU 4/2017 rd

Statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Riksdagsärende
SU 3/2017 rd

Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden

Riksdagsärende
SU 2/2017 rd

Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

Riksdagsärende
SU 1/2017 rd

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

Riksdagsärende
SU 3/2016 rd

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Riksdagsärende
SU 2/2016 rd

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

Riksdagsärende
SU 1/2016 rd

Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2016 och de viktigaste propositionerna