Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 1/2020 rd MI 3/2019 rd  Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

MI 3/2019 rd
MiUB 2/2020 rd

Ärende

För riksdagen har den 13 juni 2019 lagts fram ett medborgarinitiativ Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika (MI 3/2019 rd—initiativtagare och företrädare Marion Routti och ersättare Lotta Laaksonen). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 2/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 19.2.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare