Senast publicerat 05-02-2021 12:04

Riksdagens skrivelse RSk 1/2021 rd B 9/2020 rd  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

Riksdagen
B 9/2020 rd
ReUB 7/2020 rd

Ärende

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019 (B 9/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 7/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
  Helsingfors 4.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare