Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 10/2020 rd

Senast publicerat 25-03-2020 12:27

Riksdagens skrivelse RSk 10/2020 rd TKF 2/2020 rd  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Riksdagen
TKF 2/2020 rd
EkUB 2/2020 rd

Ärende

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (TKF 2/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 2/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har godkänt följande ändring av instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter:

  Riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter (252/2000) 3 § 2 och 3 mom., av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 801/2009, som följer: 
  3 § 
  Uppgifter 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Bankfullmäktige beslutar med stöd av 2 § i arbetstidslagen (872/2019) vilka tjänstemän vid Finlands Bank som inte ska omfattas av arbetstidslagen. 
  Bankfullmäktige ska i enlighet med lagen om Finansinspektionen (878/2008) utnämna och avsätta Finansinspektionens direktionsmedlemmar och direktör samt utöva tillsyn över Finansinspektionens förvaltning och verksamhet. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 maj 2020. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 24.3.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare