Riksdagens skrivelse
RSk
11
2018 rd
Riksdagen
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017
B 8/2018 rd
UtUB 4/2018 rd
Ärende
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017 (B 8/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 4/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 7.6.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 08-06-2018 11:27