Riksdagens skrivelse
RSk
11
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Ö 4/2020 rd
Ö 6/2020 rd
GrUB 6/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (Ö 4/2020 rd). 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (Ö 6/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (GrUB 6/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att de gällande 1 och 2 samt 4—11 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs och  
att förordningen om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs.  
Helsingfors 25.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 26-03-2020 09:51