Riksdagens skrivelse
RSk
13
2018 rd
Riksdagen
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017
B 10/2018 rd
KoUB 12/2018 rd
Ärende
Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017 (B 10/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 12/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 7.6.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 08-06-2018 12:33