Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 13/2018 rd

Senast publicerat 08-06-2018 12:33

Riksdagens skrivelse RSk 13/2018 rd B 10/2018 rd  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017

Riksdagen
B 10/2018 rd
KoUB 12/2018 rd

Ärende

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017 (B 10/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 12/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
  Helsingfors 7.6.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare