Senast publicerat 14-06-2018 12:39

Riksdagens skrivelse RSk 14/2018 rd B 7/2018 rd  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017

Riksdagen
B 7/2018 rd
UtUB 6/2018 rd

Ärende

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017 (B 7/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 6/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
  Helsingfors 13.6.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare