Riksdagens skrivelse
RSk
14
2018 rd
Riksdagen
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017
B 7/2018 rd
UtUB 6/2018 rd
Ärende
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017 (B 7/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 6/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 13.6.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 14-06-2018 12:39