Riksdagens skrivelse
RSk
15
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen
Ö 11/2020 rd
Ö 12/2020 rd
Ö 14/2020 rd
GrUB 9/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen (Ö 11/2020 rd). 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen (Ö 12/2020 rd). 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen (Ö 14/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (GrUB 9/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen får förbli i kraft, 
att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft, 
att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten enligt 95 § 2 mom. i beredskapslagen och om fortsatt tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen får förbli i kraft. 
Helsingfors 2.4.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 03-04-2020 09:36