Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 16/2018 rd

Senast publicerat 21-06-2018 11:27

Riksdagens skrivelse RSk 16/2018 rd SRR 3/2018 rd  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support

Riksdagen
SRR 3/2018 rd
UtUB 7/2018 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support (SRR 3/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 7/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
  Helsingfors 21.6.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare