Senast publicerat 12-05-2021 10:22

Riksdagens skrivelse RSk 16/2021 rd MI 6/2020 rd  Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

MI 6/2020 rd
GrUB 10/2021 rd

Ärende

För riksdagen har den 12 november 2020 lagts fram ett medborgarinitiativ Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket (MI 6/2020 rd—initiativtagare och företrädare Miko Bergbom). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 10/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 11.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare