Riksdagens skrivelse
RSk
17
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
Ö 10/2020 rd
GrUB 11/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen (Ö 10/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 11/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning av den 27 mars 2020 om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen inte upphävs. 
Helsingfors 3.4.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 06-04-2020 10:48