Riksdagens skrivelse
RSk
18
2017 rd
Riksdagen
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2016
B 16/2017 rd
EkUB 10/2017 rd
Ärende
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2016 (B 16/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 10/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen
Helsingfors 15.6.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16-06-2017 13:40