Senast publicerat 10-05-2021 16:20

Riksdagens skrivelse RSk 19/2017 rd B 7/2017 rd  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2016

B 7/2017 rd
KoUB 12/2017 rd

Ärende

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2016 (B 7/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 12/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande ställningstagande med anledning av berättelsen:

Riksdagen förutsätter att förvaltningsrådet också i fortsättningen bevakar och främjar Rundradion Ab:s oberoende, opartiskhet och tillförlitlighet. 
Helsingfors 15.6.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare