Senast publicerat 10-06-2021 13:25

Riksdagens skrivelse RSk 19/2021 rd SRR 4/2020 rd  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

SRR 4/2020 rd
UtUB 1/2021 rd

Ärende

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (SRR 4/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 1/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk uppföljning som omfattar alla riksdagspartier ordnas också vid beredningen av framtida redogörelser om säkerhet.  
Helsingfors 9.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare