Riksdagens skrivelse
RSk
2
2019 rd
Riksdagen
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland — ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
SRM 1/2019 rd
Ärende
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland — ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle (SRM 1/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende. 
Helsingfors 13.6.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 13-06-2019 15:03