Riksdagens skrivelse
RSk
20
2016 rd
Riksdagen
Utvisning av utlänningar som har begått brott
MI 4/2015 rd
FvUB 8/2016 rd
Ärende
För riksdagen har den 27 november 2015 lagts fram ett medborgarinitiativ om utvisning av utlänningar som har begått brott (MI 4/2015 rd — företrädare för initiativet Jarno Tapani Rosvall, ersättare Jani Jukka Petteri Siira och Toni Petri Kalevi Siira, initiativtagare Jarno Tapani Rosvall). 
Riksdagen sände den 11 februari 2016 medborgarinitiativet till förvaltningsutskottet för beredning. 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 8/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har
förkastat medborgarinitiativet. 
Helsingfors 13.9.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15.9.2016 11:20