Senast publicerat 10-05-2021 16:20

Riksdagens skrivelse RSk 20/2017 rd SRM 1/2017 rd  Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

SRM 1/2017 rd

Ärende

Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas (SRM 1/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har

beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende. 
Helsingfors 20.6.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare