Riksdagens skrivelse
RSk
20
2019 rd
Riksdagen
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023
SRR 2/2019 rd
FiUB 11/2019 rd
Ärende
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023 (SRR 2/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 11/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
Helsingfors 27.11.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28-11-2019 11:15