Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 20/2020 rd Ö 17/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Ö 17/2020 rd
GrUB 14/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (Ö 17/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 14/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs. 
Helsingfors 16.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare