Riksdagens skrivelse
RSk
20
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
Ö 17/2020 rd
GrUB 14/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (Ö 17/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 14/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning inte upphävs. 
Helsingfors 16.4.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 17-04-2020 09:54