Senast publicerat 10-05-2021 16:19

Riksdagens skrivelse RSk 21/2018 rd B 2/2018 rd  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017

B 2/2018 rd
KuUB 6/2018 rd

Ärende

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017 (B 2/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 6/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 28.9.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare