Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 21/2018 rd

Senast publicerat 03-10-2018 13:39

Riksdagens skrivelse RSk 21/2018 rd B 2/2018 rd  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017

Riksdagen
B 2/2018 rd
KuUB 6/2018 rd

Ärende

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017 (B 2/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 6/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
  Helsingfors 28.9.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare