Riksdagens skrivelse
RSk
21
2019 rd
Riksdagen
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå
B 15/2019 rd
FvUB 4/2019 rd
Ärende
Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå (B 15/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 4/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 28.11.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 29-11-2019 15:48