Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 21/2019 rd B 15/2019 rd  Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

B 15/2019 rd
FvUB 4/2019 rd

Ärende

Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå (B 15/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 4/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 28.11.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare