Riksdagens skrivelse
RSk
22
2018 rd
Riksdagen
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017
B 16/2018 rd
GrUB 3/2018 rd
Ärende
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2017 (B 16/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 3/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 4.10.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 08-10-2018 09:48