Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 23/2020 rd

Senast publicerat 08-05-2020 08:42

Riksdagens skrivelse RSk 23/2020 rd Ö 20/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Riksdagen
Ö 20/2020 rd
GrUB 17/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen (Ö 20/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 17/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har beslutat

  att statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen får förbli i kraft. 
  Helsingfors 7.5.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare