Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 24/2015 rd

Senast publicerat 11-12-2015 13:06

Riksdagens skrivelse RSk 24/2015 rd MI 2/2015 rd  Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

Riksdagen
MI 2/2015 rd
ShUB 9/2015 rd

Ärende

För riksdagen har det den 9 september 2015 lagts fram ett medborgarinitiativ om lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv (MI 2/2015 rd — företrädare för initiativet Sari Tanus, vice företrädare Jemina Ahola, initiativtagare Sari Tanus ja Jemina Ahola). 

Riksdagen sände den 8 oktober 2015 medborgarinitiativet till social- och hälsovårdsutskottet för beredning. 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 9/2015 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
  Helsingfors 8.12.2015 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare