Senast publicerat 09-09-2021 15:09

Riksdagens skrivelse RSk 25/2021 rd MI 6/2019 rd  Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

MI 6/2019 rd
FiUB 11/2021 rd

Ärende

För riksdagen har den 12 september 2019 lagts fram ett medborgarinitiativ Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar (MI 6/2019 rd — ansvarspersoner Sisko Paavola, Heino Paavola och Tapio Mäkinen). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 11/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

förkastat förslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 8.9.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare